Kategoriarkiv: val

Vi går till valurnorna igen

Vi går till valurnorna igen 23.1.2022 för då ordnas det välfärdsområdesval. Vanda-Kervo är ett välfärdsområde. Det väljs 69 fullmäktigeledamöter till det nya välfärdsområdesfullmäktige.  Det är viktigt att Sfp får representanter invalda i fullmäktige. Därför ska alla komma ihåg att rösta. 

Valet hålls därför att riksdagen har godkänt social- och hälsovårdsreformen. Reformen innebär att all social- och hälsovård samt räddningsväsendet överförs från kommunerna till de nya välfärdsområdena. Vanda bildar ett välfärdsområde med Kervo. Välfärdsområdet leds av välfärdsområdesfullmäktige som nu ska väljas. Dessutom väljer fullmäktige en styrelse och en nationalspråksnämnd och en revisionsnämnd. Fullmäktige kan också besluta om att inrätta olika nämnder. Det är av yttersta vikt att trygga servicen på svenska. Utan representanter från Sfp kan servicen på svenska försämras. Det är också viktigt att närservicen tryggas, t.ex så att avståndet till närmaste hälsocentral inte blir för långt och att skolhälsovården förblir i skolorna. Sfp satsar på service nära dig!

Som jurist är jag mycket intresserad av social- och hälsovårdsreformen som är den största förvaltningsreform i Finlands historia. Därför har jag valt att ställa upp trots den mycket strama tidtabellen. Reformen kanske inte märks så mycket till en början, men så småningom kommer den nog att märkas. Välfärdsområdet har ingen egen beskattningsrätt, men en arbetsgrupp är tillsatt för att utreda beskattningsrätt för välfärdsområdena. 

Carola Bäckström, SFP i Vanda

Fullmäktigegrupp konstituerades

Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp i Vanda konstituerade sig 12.4.2017. Till ordförande för gruppen valdes Patrik Karlsson och till viceordförande Stefan Åstrand. Kristian Rehnström fungerar som sekreterare och Marianne Sieviläinen som medlem. Vidare lade gruppen upp strategin för de kommande förhandlingarna om platser i de olika beslutande organen i staden. Stadsfullmäktige väljer stadsstyrelse, nämnder och sektioner på sitt möte 12.6.2017.

Resultatet från HOK-Elanto valet

SFP i Vanda tackar för rösterna i HOK-Elanto valet! Resultatet:

Patrik Karlsson 205 röster
Astrid Nurmivaara 149 röster
Carita Haga 76 röster
Stefan Åstrand 75 röster
Solveig Halonen 68 röster
Michael Ek 41 röster
Ulla-Stina Palomaa 38 röster

Kandidatnomineringen har börjat

SFP i Vanda har nominerad de första kandidaterna till kommunalvalet 2017:

Michael Ek
Solveig Halonen
Patrik Karlsson
Anette Kavaleff
Mona Lanaeus
Melker Olenius
Ulla-Stina Palomaa
Kristian Rehnström
Berit Selenius
Marianne Sieviläinen
Susanne Siimelä
Ann-Christine Teir

Har du förslag eller kan du tänka dig att ställa upp själv? Kontakta gärna patrik.karlsson@vantaa.fi!

SFP tog tilläggsmandat i Nyland

Svenska Folkpartiet klarade riksdagsvalet med det bästa resultat i 24 år och återvann en fjärde mandat i Nyland. Partiets riksdagsledamöter från nyländska valkretsen är i framtiden Carl Haglund, Thomas Blomqvist, Mikaela Nylander och Anders Adlercreutz. I Vanda fick SFP 3743 röster eller +1299 flera jämförd med 2011. Vi tackar alla våra väljare, kandidater och medhjälpare!