Böling och Torvalds lyssnade i skolan

EU parlamentariker Nils Torvalds och EU-val kandidat Alina Böling deltog i SFP i Östra Vandas årsmöte 2014 på söndag. Medkandidaterna svarade flitigt på frågor vid Naturskolan i Sottungsby. Söndags EU-diskussion var bara en av flera som kommer att ordnas runt hela våren. Partiets EU-valkampanjs motto i år är ”närä dig”.

EU kandidater Alina Böling och Nils Torvalds