Välfärdsområdesvalet 2022

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022  

I Finland begick vi landets första välfärdsområdesval 23.1.2022. Vanda ingick i välfärdsområdet Vanda-Kervo och de olika partierna hade ställt upp kandidater för ett fullmäktige som består av 69 platser. SFP ingick ett valförbund med Samlingspartiet och vi lyckades få två kandidater invalda: Patrik Karlsson, 574 röster, och Hanna Holmberg-Soto, 354 röster.

Resultatet för de övriga kandidaterna: Carola Bäckström, 195; Thomas Elfgren 142; Jan-Peter Sjöroos ( Kervo) 138; Anna-Stina Suhonen-Malm 129; Frida Forsblom-Prittinen 104; Jan-Erik Eklöf 94; Ulf Dahlman 51; Jouko Nieminen(Kervo) 26. 

Valdeltagande i hela landet var 47,5 % och i Vanda-Kervo 39,3 %.