Kategoriarkiv: möte

SU goes Vanda

Tisdagen 10.5 kommer SU till Vanda! Vi träffas över en kaffe på Coffee House i Jumbo kl 16. Har du mycket åsikter och tycker om att påverka? Är du intresserad av politik och vart Finland är på väg? Då ska du komma med och diskutera! SU i Nyland bjuder på kaffe.

Är du intresserad av att aktivera dig inom lokalavdelningen SU i Vanda eller är du bara nyfiken på vad Svensk Ungdom är för något så hör av dig till SU i Nylands verksamhetsledare Jenny Vilén på jenny@su.fi

SFP i Vanda kallar till möten

SFP I Östra Vanda kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE söndag 21 februari 2016 kl. 16.00 i Vanda Naturskola, Sottungsbyv. 25 A. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet följer diskussion om lättrafikleden från Håkansböle idrottspark till Sottungsby. Moderator: fullmäktigeledamot Göran Härmälä.

SFP i Mårtensdal kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE måndag 29 februari 2016 kl. 18.15 på Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet kl 19.00 öppet publiktillfälle där områdesplanerare Johanna Rajala från Vanda stad redogör för planerna i Västra Vanda med tyngdpunkt på Mårtensdal och Myrbacka.

SFP i Västra Vanda kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE måndag 29 februari 2016 kl. 18.15 på Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet kl 19.00 öppet publiktillfälle där områdesplanerare Johanna Rajala från Vanda stad redogör för planerna i Västra Vanda med tyngdpunkt på Mårtensdal och Myrbacka.

Svenska Kvinnoförbundet i Vanda kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE måndag 29 februari 2016 kl. 17.30 på Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet kl 19.00 öppet publiktillfälle där områdesplanerare Johanna Rajala från Vanda stad redogör för planerna i Västra Vanda med tyngdpunkt på Mårtensdal och Myrbacka.

SFP i Mellersta Vanda kallar sina medlemmar till VÅRMÖTE tisdag den 22 mars 2016 kl. 17.00 i Stadshuset i Dickursby, Stationsv. 7. Stadgeenliga ärenden behandlas.

SFP:s kommunorganisation i Vanda sammankallas till ÅRSMÖTE tisdag den 22 mars 2016 kl. 18.00 i stadshuset i Dickursby, Stationsv. 7. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötesförhandlingarna träff med riksdagsledamot Anders Adlercreutz som berättar om senaste nytt från riksdagen.

Invånarkväll med temat ”Svensk service i Vanda”

Vad finns det för svensk service att tillgå idag och var erbjuds svensk service i vår stad och av vem? Kom med och lyssna och ställ frågor om svensk service i Vanda!

SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda arrangerar en invånarkväll tisdag, den 29.9 kl. 18-20 i Helsinge gymnasium med inledare från alla verksamhetsområden, t.ex social- och hälsovård, bildningsväsende, koncern- och invånarservice, markanvändning, byggnad och miljö.

SFP:s fullmäktigegrupp, biträdande stadsdirektör Jukka T Salminen och många andra lyssnar och talar. Kaffeservering, 17.30-18.00. Läs hela agendan.

Solveig Halonen tar över som ordförande

Solveig HalonenSFP:s kommunorganisation i Vanda valde Solveig Halonen till ny ordförande på sitt årsmöte tisdag, 24.3 i Maiju Vanda lantbruksmuseum. Göran Härmälä ställde inte upp för omval. Halonen har tidigare varit kommorgstyrelses sekreterare och leder bl.a. Vanda stadens Svenska Kommitté.

I anslutning till årsmötet hade delegaterna möjlighet att diskutera med nyländska riksdagsvalskandidaterna Patrik Karlsson (Vanda) och Stig Kankkonen (Esbo).

Göran Härmälä återvald som ordförande

Gästerna Ulla-Maj Wideroos och Annika Jansson

Göran Härmälä fortsätter som ordförande för SFP i Vanda kommunorganisation. Återvalet skedde enhälligt på årsmöte som hölls i Vanda Lantbruksmuseum. Nya viceordförande blev Patrik Karlsson. Solveig Halonen fortsätter som sekreterare, och Melker Olenius som kassör.

Efter den officiella delen gav riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos en allmänpolitisk översikt. Hon pratade bl.a. om Ukraina krisen, regeringens position om kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen, och Finlands ekonomiska situation.