Kategori: möte

SU goes Vanda

möte

Tisdagen 10.5 kommer SU till Vanda! Vi träffas över en kaffe på Coffee House i Jumbo kl 16. Har du mycket åsikter och tycker om att påverka? Är du intresserad…

Läs mera

SFP i Vanda kallar till möten

möte

SFP I Östra Vanda kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE söndag 21 februari 2016 kl. 16.00 i Vanda Naturskola, Sottungsbyv. 25 A. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet följer diskussion om lättrafikleden…

Läs mera

Invånarkväll med temat ”Svensk service i Vanda”

möte

Vad finns det för svensk service att tillgå idag och var erbjuds svensk service i vår stad och av vem? Kom med och lyssna och ställ frågor om svensk service i…

Läs mera

Solveig Halonen tar över som ordförande

möte,val

SFP:s kommunorganisation i Vanda valde Solveig Halonen till ny ordförande på sitt årsmöte tisdag, 24.3 i Maiju Vanda lantbruksmuseum. Göran Härmälä ställde inte upp för omval. Halonen har tidigare varit kommorgstyrelses sekreterare…

Läs mera

Göran Härmälä återvald som ordförande

möte

Göran Härmälä fortsätter som ordförande för SFP i Vanda kommunorganisation. Återvalet skedde enhälligt på årsmöte som hölls i Vanda Lantbruksmuseum. Nya viceordförande blev Patrik Karlsson. Solveig Halonen fortsätter som sekreterare,…

Läs mera

Livlig diskussion med Mia Heijnsbroek-Wirén

möte,val

SFP:s lokalavdelningar i Mårtensdal och Västra Vanda höll sina årsmöten i Mårtensdals skola på torsdag. Även Svenska kvinnoförbundet bjöd till årsmöte 2014. Efter mötena berättade EU-val kandidat Mia Heijnsbroek-Wirén hur hon ser på…

Läs mera

Böling och Torvalds lyssnade i skolan

möte,val

EU parlamentariker Nils Torvalds och EU-val kandidat Alina Böling deltog i SFP i Östra Vandas årsmöte 2014 på söndag. Medkandidaterna svarade flitigt på frågor vid Naturskolan i Sottungsby. Söndags EU-diskussion var…

Läs mera