Göran Härmälä återvald som ordförande

Gästerna Ulla-Maj Wideroos och Annika Jansson

Göran Härmälä fortsätter som ordförande för SFP i Vanda kommunorganisation. Återvalet skedde enhälligt på årsmöte som hölls i Vanda Lantbruksmuseum. Nya viceordförande blev Patrik Karlsson. Solveig Halonen fortsätter som sekreterare, och Melker Olenius som kassör.

Efter den officiella delen gav riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos en allmänpolitisk översikt. Hon pratade bl.a. om Ukraina krisen, regeringens position om kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen, och Finlands ekonomiska situation.