Göran Härmälä återvald som ordförande

möte
Gästerna Ulla-Maj Wideroos och Annika Jansson

Göran Härmälä fortsätter som ordförande för SFP i Vanda kommunorganisation. Återvalet skedde enhälligt på årsmöte som hölls i Vanda Lantbruksmuseum. Nya viceordförande blev Patrik Karlsson. Solveig Halonen fortsätter som sekreterare, och Melker Olenius som kassör.

Efter den officiella delen gav riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos en allmänpolitisk översikt. Hon pratade bl.a. om Ukraina krisen, regeringens position om kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen, och Finlands ekonomiska situation.

Livlig diskussion med Mia Heijnsbroek-Wirén

SFP:s lokalavdelningar i Mårtensdal och Västra Vanda höll sina årsmöten i Mårtensdals skola på torsdag. Även Svenska kvinnoförbundet bjöd till årsmöte 2014. Efter mötena berättade EU-val kandidat Mia Heijnsbroek-Wirén hur hon ser på…

Gestrin representerade SFP

Sotungin lukio ordnade EU-valscafé på lördag med många intresserade studerande. Endast tre partier var på plats: SFP, SDP och Centern.  Den enda EU valskandidat var SFP:s Christina Gestrin, som klarade sig utmärkt…