Västra Vanda

SFP i västra Vanda rf grundades år 1982.  Lokalvdelningen samlas till styrelsemöten på Bykulla i Käinby eller på Björkhem i Vandaforsen för att behandla aktuella politiska frågor.

 Lokalavdelningen bevakar speciellt:

  • Markplaneringen
  • Äldreomsorgen
  • Den svenskspråkiga servicen i Vanda

Styrelse

Ordförande
Pia Mikkonen
044-307 4631
pia.mikkonen@kolumbus.fi

Viceordförande

Stefan Åstrand
040-527 8317
stefan.astrand@elisanet.fi

Sekreterare
Marit Juslin
040-591 3254
marit.juslin@hotmail.com

Kassör
Kimmo Kärkkäinen
050-371 1600
kikarkka@hotmail.com

Styrelsemedlem
Astrid Nurmivaara
050-438 5354
astrid.nurmivaara@gmail.com

Styrelsemedlem
Raine Olander
050-346 5599
raine.olander@hotmail.com

Styrelsemedlem
Hans Selenius
040-0942 143
hans.selenius@luukku.com

Styrelsemedlem
Kurt Eklund
050-0315 744
kurt.eklund@seutulansahko.fi

Styrelsemedlem
Kristian Rehnström
050-453 4271
kristian@rehnstrom.fi