Kontakt

Lokalavdelningars och kommunorganisationens kontaktuppgifter hittar du här.

Du har också möjlighet att bli antingen aktiv eller understödande medlem. Det är möjligt att ansluta sig till partiet genom att fylla i de elektroniska blanketter som finns på partiets webbplats.

Webmaster: Tonya Aurto

Förtroendevalda 2021-2025

FörtroendeplatserMedlemErsättare
FullmäktigeutskottStefan ÅstrandPatrik Karlsson
IntressebevakningskommitténStefan ÅstrandPatrik Karlsson
StadstyrelsenKristian Rehnström
Stadsstyrelsens koncernsektionKristian Rehnström 
RevisionsnämndenStefan Åstrand
Centralva Inämnden Mona Lanaeus
StadsmiljönämndenStefan ÅstrandAlex Björkell
Sektionen för byggnadslovMarianne Sieviläinen 
StadskulturnämndenHanna Holmberg-SotoAxel Orrström
Nämnden för fostran- och lärandeKristian RehnströmSolveig Halonen
Svenska sektionen (2 st)Kristian RehnströmMichael Ek
Sanni HilpinenSusanna Lindfors
Delegationen för mångkulturella ärendenPernilla AuraFrida Forsblom-Pirttinen
Svenska Kommittén (3 st)Patrik KarlssonJan-Erik Eklöf
William TopeliusSusanne Siimelä
Kia AhlforsPia Rannikko
HistoriekommitténSixten Granroth 
ÄldrerådetHåkan SandellGuy Barman
Nämndemän(2 st)Anatoly Lvov 
 Siv Lindfors 
GodemänUlf Dahlman
HUS nämnden för HUCS sjukvårdsområde Alex Björkell
Kårkulla samkommun (fullmäktige)Hanna Holmberg-SotoHanna Höglund
Sydkusten förbundsmöte 2 ordinarie, 2 suppleanterMartin AndergårdMikael Häggblom
Katja Nummelin-SailakariAnneli Karlsson
Föreningen nylands friluftsområden UUVI (delegationen)Raija VirtaJani Kiviaho
Epost: förnamn.efternamn(at)vantaa.fi utan skandinaviska tecken (åäö)

Fullmäktigegruppen

Ordinarie medlemmar i stadsfullmäktige

Suppleanter