SFP i Vanda

talt_vanda

SFP i Vanda arbetar för fungerande servicestrukturer för svenskspråkiga inom metropolområdet. Skolgång och dagvård över kommungränserna bör vara möjligt. SFP i Vanda arbetar för att bevara Vanda stad självständigt samtidigt som man utvecklar samarbetet med kommunerna inom närregionen.

Organisation

I Vanda har SFP 4 lokalavdelningar – Mårtensdal, Västra, Mellersta och Östra Vanda. Därutöver har också Svenska kvinnoförbundet och Svensk Ungdom egna lokalavdelningar. Lokalavdelningarna är den drivande kraften för den lokala verksamheten. Avdelningarna ordnar tillställningar med ämnen som är aktuella inom respektive avdelnings verksamhetsområde. För att koordinera verksamheten har SFP i Vanda också en takorganisation, den s.k. kommunorganisationen, vars styrelse består av medlemmar från alla lokalavdelningar. Komorgs verksamhet koncentreras till allmänna frågor och tar ställning i frågor som berör hela stadens område.