Mårtensdal

Verksamhetsplan för perioden 1.3.2017-28.2.2018

Föreningen arbetar aktivt för att se till och förbättra den svenskspråkiga servicen samt den svensk- och tvåspråkiga befolkningens trivsel och trygghet i området kring Mårtensdal.

Sfp i Mårtensdal arbetar med lokala angelägenheter och strävar till att påverka kommunala beslut. Lokalavdelningen fungerar som en länk mellan befolkning och kommun. Samarbete med andra sfp-lokalavdelningar i såväl Vanda som övriga Nyland ses som viktigt. Vidare vill SFP i Mårtensdal trygga den svenska dagvårdens och skolans verksamhetsförutsättningar i området. Därför bevakar vi under verksamhetsåret speciellt de aktuella planerna för ett svenskt skol- och dagvårdscentrum i samband med Mårtensdals skola. Lokalavdelningen jobbar också för att få ett svenskspråkigt äldre boende till västra Vanda.  Föreningen bevakar förverkligandet av tvåspråkighetsprogrammet i staden.

I början av verksamhetsperioden 2017-2018  jobbar Sfp i Mårtensdal aktivt med förberedelserna inför kommunalvalet 9.4.2017 tillsammans med de andra sfp-lokalavdelningarna i Vanda. Vidare strävar Sfp i Mårtensdal efter att rekrytera nya medlemmar och  nya styrelsemedlemmar.  Under året ordnas åtminstone ett publiktillfälle.

Styrelse

Ordförande
Marianne Sieviläinen
050-5999619
msievilainen@gmail.com

Viceordförande
Håkan Sandell
050-0340 949
hs.sandell@gmail.com

Sekreterare
Sixten Norrgrann
045-892 4469
sixten.norrgrann@kolumbus.fi

Kassör
Carita Haga
040-059 6598
carita.haga@chaccount.fi

Styrelsemedlem
Carola Bäckström
050-353 6745
backstrom.carola@gmail.com

Styrelsemedlem
Jani Kiviaho
050-582 6958
jani_kiviaho@hotmail.com

Styrelsemedlem
Stig Söderström
040-545 8943
stig.m.soderstrom@gmail.com