Mellersta Vanda

Verksamhetsplan 2017

  1. Bevaka den svenskspråkiga servicen och informationen i Vanda. T. ex. skolans, dagvårdens och åldringsvårdens ställning
  2. Tillsammans med kommunorganisationen arbeta för att synliggöra SFP i Vanda, bl.a. genom att arrangera olika jippon och delta i marknader
  3. Utveckla nya verksamhetsformer för att aktivera medlemskåren och rekrytera nya medlemmar
  4. Arrangera aktiviteter för medlemmarna, t.ex. teaterbesök, utflykter, politiska debattkvällar
  5. Informera medlemmarna om beslut regeringen eller Vanda stad gör, t.ex. inom social- och hälsovårdsreformen
  6. Arbeta för kommunalvalet 2017

Idéer emottages med tacksamhet!

Har du några goda idéer på vad du önskar att vi som parti skall syssla med, kontakta oss mer än gärna. Vi finns till för er alla!

Styrelsen

Ordförande
Mona Lanaeus
050-350 8724
lanaeus@kolumbus.fi

 Videordförande
Michael Ek
040-5550 255
michael.ek@windowslive.com

Sekreterare
Stefan Hauk
044-318 0677
stefan@hauk.fi

Kassör
Melker Olenius
040-0165 309
melker.olenius@gmail.com

Styrelsemedlem
Ulla-Stina Palomaa
050-352 4245
ulla-stina.palomaa@kolumbus.fi

Styrelsemedlem
Per-Erik Aura
040-0457 811
per-erik.aura@elisanet.fi

Styrelsemedlem
Patrik Karlsson
040-728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi

Styrelsemedlem
Ann-Christine Teir

Styrelsemedlem
Markus Markelin