Invånarkväll med temat ”Svensk service i Vanda”

Vad finns det för svensk service att tillgå idag och var erbjuds svensk service i vår stad och av vem? Kom med och lyssna och ställ frågor om svensk service i Vanda!

SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda arrangerar en invånarkväll tisdag, den 29.9 kl. 18-20 i Helsinge gymnasium med inledare från alla verksamhetsområden, t.ex social- och hälsovård, bildningsväsende, koncern- och invånarservice, markanvändning, byggnad och miljö.

SFP:s fullmäktigegrupp, biträdande stadsdirektör Jukka T Salminen och många andra lyssnar och talar. Kaffeservering, 17.30-18.00. Läs hela agendan.