Studiebesök till avfallskraftverket

Många aktiva medlemmar deltog i tisdagens studiebesök till Vanda Energis nya avfallskraftverk, arrangerad av SFP i Mellersta Vanda. Det nya kraftverket återvändar blandavfall för att producera energi för stadens fjärrvärmesystem och el till riksnätet. Drygt 40 personer är anställda vid kraftverket.

Vanda Energis avfallskraftverk DSC01833