Studiebesök till avfallskraftverket

Nyheter

Många aktiva medlemmar deltog i tisdagens studiebesök till Vanda Energis nya avfallskraftverk, arrangerad av SFP i Mellersta Vanda. Det nya kraftverket återvändar blandavfall för att producera energi för stadens fjärrvärmesystem och el till riksnätet. Drygt 40 personer är anställda vid kraftverket.

Invånarkväll med temat ”Svensk service i Vanda”

Vad finns det för svensk service att tillgå idag och var erbjuds svensk service i vår stad och av vem? Kom med och lyssna och ställ frågor om svensk service i…

Information om flyktingar i Vanda

Flyktingsfrågan bestämmer den politiska diskussionen i landet och i Europa. Också Vanda har tagit emot många personer i de sista månaderna. SFP i Mellersta Vanda arrangerar ett informations- och diskussionstillfälle…