Information om flyktingar i Vanda

Eva Biaudet
Eva Biaudet

Flyktingsfrågan bestämmer den politiska diskussionen i landet och i Europa. Också Vanda har tagit emot många personer i de sista månaderna. SFP i Mellersta Vanda arrangerar ett informations- och diskussionstillfälle i stadshuset (fullmäktigesalen) onsdag, den 2.3 kl 18-20.

Vanda stads servicechef för invandrarservicen, Hilkka Linderborg, berättar om läget i kommunen. Riksdagsledamot Eva Biaudet talar om statens behov av invandring och hur flyktingar kan vara en positiv möjlighet. Diakon Heidi Salminen (Vanda Svenska Församling) presenterar hur frivilligarbetet fungerar. Välkommen med och diskutera!