Information om flyktingar i Vanda

Nyheter
Eva Biaudet

Eva Biaudet

Flyktingsfrågan bestämmer den politiska diskussionen i landet och i Europa. Också Vanda har tagit emot många personer i de sista månaderna. SFP i Mellersta Vanda arrangerar ett informations- och diskussionstillfälle i stadshuset (fullmäktigesalen) onsdag, den 2.3 kl 18-20.

Vanda stads servicechef för invandrarservicen, Hilkka Linderborg, berättar om läget i kommunen. Riksdagsledamot Eva Biaudet talar om statens behov av invandring och hur flyktingar kan vara en positiv möjlighet. Diakon Heidi Salminen (Vanda Svenska Församling) presenterar hur frivilligarbetet fungerar. Välkommen med och diskutera!

Studiebesök till avfallskraftverket

Många aktiva medlemmar deltog i tisdagens studiebesök till Vanda Energis nya avfallskraftverk, arrangerad av SFP i Mellersta Vanda. Det nya kraftverket återvändar blandavfall för att producera energi för stadens fjärrvärmesystem och…

SFP i Vanda kallar till möten

SFP I Östra Vanda kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE söndag 21 februari 2016 kl. 16.00 i Vanda Naturskola, Sottungsbyv. 25 A. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet följer diskussion om lättrafikleden…