SFP i Vanda kallar till möten

möte

SFP I Östra Vanda kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE söndag 21 februari 2016 kl. 16.00 i Vanda Naturskola, Sottungsbyv. 25 A. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet följer diskussion om lättrafikleden från Håkansböle idrottspark till Sottungsby. Moderator: fullmäktigeledamot Göran Härmälä.

SFP i Mårtensdal kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE måndag 29 februari 2016 kl. 18.15 på Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet kl 19.00 öppet publiktillfälle där områdesplanerare Johanna Rajala från Vanda stad redogör för planerna i Västra Vanda med tyngdpunkt på Mårtensdal och Myrbacka.

SFP i Västra Vanda kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE måndag 29 februari 2016 kl. 18.15 på Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet kl 19.00 öppet publiktillfälle där områdesplanerare Johanna Rajala från Vanda stad redogör för planerna i Västra Vanda med tyngdpunkt på Mårtensdal och Myrbacka.

Svenska Kvinnoförbundet i Vanda kallar sina medlemmar till ÅRSMÖTE måndag 29 februari 2016 kl. 17.30 på Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötet kl 19.00 öppet publiktillfälle där områdesplanerare Johanna Rajala från Vanda stad redogör för planerna i Västra Vanda med tyngdpunkt på Mårtensdal och Myrbacka.

SFP i Mellersta Vanda kallar sina medlemmar till VÅRMÖTE tisdag den 22 mars 2016 kl. 17.00 i Stadshuset i Dickursby, Stationsv. 7. Stadgeenliga ärenden behandlas.

SFP:s kommunorganisation i Vanda sammankallas till ÅRSMÖTE tisdag den 22 mars 2016 kl. 18.00 i stadshuset i Dickursby, Stationsv. 7. Stadgeenliga ärenden behandlas. Efter årsmötesförhandlingarna träff med riksdagsledamot Anders Adlercreutz som berättar om senaste nytt från riksdagen.

Information om flyktingar i Vanda

Flyktingsfrågan bestämmer den politiska diskussionen i landet och i Europa. Också Vanda har tagit emot många personer i de sista månaderna. SFP i Mellersta Vanda arrangerar ett informations- och diskussionstillfälle…

Våra kandidater i HOK-Elanto valet

Vart fjärde år väljer HOK-Elantos ägarkunder sina representanter till HOK-Elantos fullmäktige, som är handelslagets högsta beslutande organ. HOK-Elantos fulllmäktigeval ordnas 18-29.4.2016. Man kan rösta både på internet och per post. Svenska…