Våra kandidater i HOK-Elanto valet

Vart fjärde år väljer HOK-Elantos ägarkunder sina representanter till HOK-Elantos fullmäktige, som är handelslagets högsta beslutande organ. HOK-Elantos fulllmäktigeval ordnas 18-29.4.2016. Man kan rösta både på internet och per post. Svenska Folkpartiets kandidaterna har valnumren 563-593. Vandabor som ställer upp:

567  Ek Michael (ingenjör)
574  Haga Carita (diplomekonom)
576  Halonen Solveig (förvaltningssekreterare)
578  Karlsson Patrik (pedagogie magister, skolföreståndare)
583  Nurmivaara Astrid (verksamhetsledare)
585  Palomaa Ulla-Stina (HVM, pensionär)
592  Åstrand Stefan (avdelningschef)

Mera information om valet finns på HOK-Elantos webbsidorna.