Anneli Karlsson fick förtjänstmärke

anneli_karlsson_fortjanstAnneli Karlsson tilldelades SFP:s gyllene förtjänstmärke vid nyländska kretsens möte i Grankulla den 16.4.2016.

Anneli har varit kandidat och jobbat för det svenska i Vanda även i lokalavdelnings-styrelsen. Hon har alltid ställt upp på evenemang där hon åtagit sig de uppgifter hon fått. Hon har framför allt bistått med kaffe och kaka, soppa eller äppel, såväl ute vid torg eller gågator som inne vid större och mindre arrangemang.