Försvarsministern besöker Dickursby

val
calle_patrik_vanda_2003

Fredagen blir den stora samlingsdagen för SFP i Vanda. Partiordförade Carl Haglund träffar tillsammans med Vandas stadsstyrelsemedlem och riksdagsvalskandidat Patrik Karlsson publiken på Café Aschan vid gågatan i Dickursby, på eftermiddagen kl.15- 16 . Ska vi gissa att de talar försvar.

Dickursbyborna och andra intresserade kan  fortsätta vidare till Dickursby skola, Idrottsvägen 4, där följande program är inbokat till kl.16 men vi hoppas kunna tänja tiden med att presentera skolan och dricka kaffe.

Programmet fortsätter med kriminalöverinspektör Thomas Elfgren som talar om problem inom rättsväsendet. Det senaste är hotet om indragna tingsrätter, som drabbar svenskbygderna . Men rättsväsendet hotas dessutom också av att tjänstemän över hela linjen, inklusive poliserna, blir färre och färre.

Christel  Liljeström minns vi från hennes stora kamp för Sibbo, nu kämpar hon globalt men börjar fortfarande hemmavid och går vidare mot Östersjön.

Också hon träffas på Dickursby skola, dit man från järnvägsstationen kan ta buss nr 62.

Karlsson blir representant i EU-Regionkommittén

EU-kommissionen beslöt idag att Vanda fullmäktigeledamot Patrik Karlsson blir suppleant i den finska delegation i Regionkommittén. Kommittén är EU:s församling för regionala och lokala företrädare och har 353 ledamöter, regionpresidenter, borgmästare och folkvalda…

Solveig Halonen tar över som ordförande

SFP:s kommunorganisation i Vanda valde Solveig Halonen till ny ordförande på sitt årsmöte tisdag, 24.3 i Maiju Vanda lantbruksmuseum. Göran Härmälä ställde inte upp för omval. Halonen har tidigare varit kommorgstyrelses sekreterare…