Gestrin representerade SFP

val
Stina på Sotungin Lukio

Sotungin lukio ordnade EU-valscafé på lördag med många intresserade studerande. Endast tre partier var på plats: SFP, SDP och Centern.  Den enda EU valskandidat var SFP:s Christina Gestrin, som klarade sig utmärkt i intervjuerna. Hon vill arbeta för ett starkt och inkluderande EU, där mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och en ansvarsfull ekonomi är bärande värderingar.

Göran Härmälä återvald som ordförande

Göran Härmälä fortsätter som ordförande för SFP i Vanda kommunorganisation. Återvalet skedde enhälligt på årsmöte som hölls i Vanda Lantbruksmuseum. Nya viceordförande blev Patrik Karlsson. Solveig Halonen fortsätter som sekreterare,…

Korvsoppa blev stor succé

Stämningen på Dickursbystråket var jättebra på lördag när 6 av SFP:s 20 kandidater gav allt i kampanjens slutspurt. SFP i Vanda bjöd på korvsoppa som kandidaterna Christina Gestrin, Nils Torvalds,…