Patrik Karlsson vill kandidera i riksdagsvalet

val
Patrik Karlsson

Skolföreståndare och fullmäktigeledamot i Vanda, Patrik Karlsson,  ställer sig till förfogande i riksdagsvalet. Karlsson vill arbeta för utbildning och kultur, barn och ungdomar samt äldreomsorgen.

– Vi bör kunna ge våra barn bästa möjliga utbildning. Därför ska vi arbeta för att staten ger tillräckliga statsandelar till kommunerna för utbildningen, säger Karlsson.

Karlsson lyfter också upp behovet av preventiva åtgärder för att förhindra utslagning bland barn och unga.
– Det krävs att vi sätter in resurser redan då barnen är små. Det är bättre med preventiva åtgärder i tid. Det blir dyrt, speciellt för den utslagne, att försöka rätta till situationen senare, fortsätter Karlsson.

I äldreomsorgen vill Karlsson poängtera människors rätt att välja själv.
– Våra äldre medborgare måste få leva ett värdigt liv och kunna välja hur och var de bor, avslutar Karlsson.

Patrik Karlsson arbetar som klasslärare och skolföreståndare i Västersundoms skola i Vanda. Karlsson är stadsfullmäktigeledamot i Vanda sedan 2005 och stadsstyrelsemedlem sedan 2013.

SFP i Nyland nominerar riksdagsvalskandidater på sitt möte 14.1.2015. Tidigare har redan nominerats Mia Portin från Vanda som kandidat på Svenska Folkpartiets lista.

Trevlig Självständighetsdag!

SFP i Vanda önskar alla finländare en trevlig självständighetsdag!Kommunorganisationens viceordförande tillsammans med sekretären deltog i den traditionella uppvaktningen vid hjältegravarna invid Helsinge kyrka S:t Lars på självständighetsdagen 6.12. och lade ner…

Karlsson blir representant i EU-Regionkommittén

EU-kommissionen beslöt idag att Vanda fullmäktigeledamot Patrik Karlsson blir suppleant i den finska delegation i Regionkommittén. Kommittén är EU:s församling för regionala och lokala företrädare och har 353 ledamöter, regionpresidenter, borgmästare och folkvalda…