Trevlig Självständighetsdag!

SFP i Vanda önskar alla finländare en trevlig självständighetsdag!
Kommunorganisationens viceordförande tillsammans med sekretären deltog i den traditionella uppvaktningen vid hjältegravarna invid Helsinge kyrka S:t Lars på självständighetsdagen 6.12. och lade ner en krans för att hedra de stupades minne.

Solveig Halonen och Patrik Karlsson uppvaktar SFP:s krans för att hedra de stupades minne