”Vi löser inga problem genom att höja skatteöret”

program
Vanda ekonomi

Vanda stads budget 2015 diskuterades idag under fullmäktiges ekonomiseminarium i stadshuset. Enligt SFP-fullmäktigegruppen går vägen till en balanserad budget via effektiv, prisvärd och bra service för kommuninvånare, och genom att vidta åtgärder för att få in de arbetslösa i aktiva arbetslivet.

– ”Ett företagsvänligt klimat spelar en viktig roll. Vi löser inga problem genom att höja skatteöret”, anser Patrik Karlsson. Partiet föreslår att utöka e-tjänsterna och förbättra valmöjligheter för kunden i social- och hälsovården. Gruppen vill dessutom se över rutinerna med fastighetscentralen så att bildningsverket har friska hus för sin verksamhet. Bättre kontroll vid nybyggen och sanering av stadens fastigheter behövs desto vidare.

SFP understöder tilläggsresurser så att staden kan planera mer tomter och få ut markvinster. Flyttning av bussdepån i Håkansböle och Håkansböle centrumplanen borde påskyndas.

SFP firade valseger

Glada miner i Svenska Folkpartiet! SFP fick 6,7% i hela landet och gick framåt med 15 000 röster, vilket är det bästa valet partiet gjort sedan 1950-talet. ”Även i Vanda hjälpte…

Trevlig Självständighetsdag!

SFP i Vanda önskar alla finländare en trevlig självständighetsdag!Kommunorganisationens viceordförande tillsammans med sekretären deltog i den traditionella uppvaktningen vid hjältegravarna invid Helsinge kyrka S:t Lars på självständighetsdagen 6.12. och lade ner…