Kategoriarkiv: program

Förtroendeplatser

Svenskspråkiga sektionen för fostran och lärande 19.1.22 -> Hanna Höglund
Sydkustens förbundsmöte 19.1.2022 ->Marianne Sieviläinen suppleant
Förtroendeuppdrag inom Svenska folkpartiet och institutioner
Sydkustens landskapsförbund Håkan Sandell ersättare, styrelse -2022

Epost: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi – utan skandinaviska tecken (åäö)

”Vi löser inga problem genom att höja skatteöret”

Vanda ekonomiVanda stads budget 2015 diskuterades idag under fullmäktiges ekonomiseminarium i stadshuset. Enligt SFP-fullmäktigegruppen går vägen till en balanserad budget via effektiv, prisvärd och bra service för kommuninvånare, och genom att vidta åtgärder för att få in de arbetslösa i aktiva arbetslivet.

– ”Ett företagsvänligt klimat spelar en viktig roll. Vi löser inga problem genom att höja skatteöret”, anser Patrik Karlsson. Partiet föreslår att utöka e-tjänsterna och förbättra valmöjligheter för kunden i social- och hälsovården. Gruppen vill dessutom se över rutinerna med fastighetscentralen så att bildningsverket har friska hus för sin verksamhet. Bättre kontroll vid nybyggen och sanering av stadens fastigheter behövs desto vidare.

SFP understöder tilläggsresurser så att staden kan planera mer tomter och få ut markvinster. Flyttning av bussdepån i Håkansböle och Håkansböle centrumplanen borde påskyndas.