Vanda fullmäktige, gruppanförande SFP 16.11.2020, budget 2021 och ekonomiplanen 2021-2024

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, tjänstemän och Vandabor.

Tack, för gott samarbete i årets budgetförhandlingar. Vi lever i svåra tider med covid-19 och de följder som det lett till. Att få ekonomin att balansera i dessa coronatider är ingen lätt uppgift. Vi kommer att flera svåra år framför oss.

I dessa svåra ekonomiska tider måste man svänga på alla stenar och utnyttja de möjligheter vi har att få in pengar till stadens kassa utan att skära ner på vår service. Frivillighet med sparledigheter och byta av semesterpenning till ledighet sparar miljoner och är att föredra så långt det går. Även bra att vi går igenom de fastigheter vi har och funderar vad som kan säljas.

Att sedan hitta partner är viktigt, staden måste inte bygga allt själv, SFP ville också att staden skall ta med tredje sektorn och privata sektorn när man planerar och bygger tex idrottshallar, vilket nu finns inskrivet i budgetboken. Viktigt även att staden börja planera med de privata markägarna och inte bara på egen mark, staden behöver inflyttning och goda skattebetalare.

Staden skall inte heller själv driva jordbruk och satsa 100 000 tals euro på det, när marken kan arrenderas ut. Ser fram emot den rapport som skall komma till stadsstyrelsen om detta och även vad som skall hända med Vantti, vi måste våga sälja om det blir mer förmånligt för oss. Vi måste få den service som är upphandlad, där finns stora brister idag, men ingen vill göra något åt det.

SFP är inte nöjd med att den Svenskspråkiga servicens ledningsmodell inte genomförs utan att man sparar in på en ledande tjänst, vilket gör att hela ledningen haltar.

Parkeringsavgifterna har varit på agendan och SFP är nöjd att den första timmen fortfarande förblir gratis, och att de senare timmarna höjs lite mera i stället.

SFP är nöjda över att inkomstskatten inte höjs i Vanda och bibehålls på 19 %.  Vi var ej helt nöjda att fastighetsskatten höjs men är ända glada att skatten på stadigvarande boende bibehålls på 0,41% .

Att Vandatillägget fortsätter är mycket bra, fast det blir en lägre summa, även satsningarna inom social – hälsovården är mycket viktiga, bla den utvidgade satsningen på hemvården. På skolsidan blev det även så att gruppstorlekarna inte skall öka 2021, vilket är bra för våra barn!

Patrik Karlsson / SFP:s fullmäktigegrupps ordf.