Vanda fullmäktige, gruppanförande SFP 16.11.2020, budget 2021 och ekonomiplanen 2021-2024

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, tjänstemän och Vandabor. Tack, för gott samarbete i årets budgetförhandlingar. Vi lever i svåra tider med covid-19 och de följder som det lett till. Att få ekonomin…