Vandas stadsfullmäktige / 21.9.2020

Nyheter

Vanda stads utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap.

SFP i Vandas fullmäktigegrupp anser att förslaget till ny lagstiftning inte tar i beaktande Vandas invånarstruktur och den stora inflyttning som sker till Vanda. Vanda skulle bli en av de stora förlorarna och detta skulle leda till att staden skulle måsta spara in på sin basservice på ytterligare 14,6 miljoner euro från och med år 2023. Detta kan vi inte acceptera. Regeringen måste se över sina beräkningsgrunder. Vi kan inte bestraffas på det här sättet.

Dessutom är SFP orolig för den svenskspråkiga servicen och hur den skall skötas i det nya landskapet, där andelen svenskspråkiga minskar från nuläget. Vi önskar även att Kårkulla kan fortsätta ge sin service även i framtiden för de Vandabor som har behov för det.

SFP tycker även det är synd att kommunerna inte involverats mer i denna process. Helst skulle det ha varit att Vanda som stad skulle fortsatt med att sköta om sin egen social- och hälsovård.

SFP:s fullmäktigegrupp understöder stadsdirektörens ursprungliga förslag till utlåtande och inte stadsstyrelsens förslag till utlåtande.

Patrik Karlsson / SFP:s fullmäktigegrupps ordf. i Vanda

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447

Kommunalvalet 2021 – nominerade kandidater

SFP i Vanda har nominerat föjande personer till kandidater i kommunalvalet 2021 Solveig Halonen, Ann-Christine Teir, Patrik Karlsson, Marianne Sieviläinen, Mona Lanaeus, Ulla-Stina Palomaa, Susanna Lindfors, Michael Ek, Melker Olenius,…