Kommunalvalet 2021 – nominerade kandidater

Nyheter

SFP i Vanda har nominerat föjande personer till kandidater i kommunalvalet 2021

Solveig Halonen, Ann-Christine Teir, Patrik Karlsson, Marianne Sieviläinen, Mona Lanaeus, Ulla-Stina Palomaa, Susanna Lindfors, Michael Ek, Melker Olenius, Jani Kiviaho, Pia-Pauliina Rannikko, Martin Andergård, Guy Baarman, Per-Olof Sundqvist, Anatoly Lvov, Hilkka Aura, Per-Erik Aura, Pernilla Aura, Susanne Siimelä, Anette Kavaleff och Sixten Granroth.

Följande nya kandidater har nominerats: Maria Ingström, Janne Sundqvist, Sanni Hilpinen

14.10 2020 nominerades följande nya kandidater: Hanna Holmberg-Soto och Jan-Erik Eklöf

11.11 2020 nominerades följande nya kandidater: Monica Jansson-Olenius, Marie-Therese Olenius-Noopila, Harriet Puoli-Honka, Mikael Häggblom, Anneli Karlsson, Hanna Höglund och Siv Lindfors

09.12 2020 nominerades följande nya kandidater: Hanna Bäckström, Oliver Lindqvist, Axel Orrström, Kristian Rehnström, Håkan Sandell, Berit Selenius, Jessica Sivunen samt Thi Mem Vu

14.01 2021 nominerades följande nya kandidater: Katja Nummelin-Sailakari, Stefan Åstrand, Frida Forsblom-Prittinen samt Allan Buss

03.03 2021 nominerades följande nya kandidater: Kia Ahlfors, Alex Björkell, Ulf Dahlman, Thomas Elfgren samt Ha Hoang

09.03 2021 nominerades följande nya kandidater: Raija Virta samt William Topelius

Sidan uppdateras då nya kandidater nomineras

Vandas stadsfullmäktige / 21.9.2020

Vanda stads utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap. SFP i Vandas…