Vandas stadsfullmäktige / 21.9.2020

Vanda stads utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap. SFP i Vandas…

SFP:s partidag 26.10 / Vanda – Allmänpolitisk debatt

Ärade Ordförande, ministrar, riksdagsledamöter, delegater och åhörare, trevligt att få ha er här i Vanda eller på distans. Jag har tänkt lyfta upp några saker som bekymrar mig. Jag som…