SFP:s partidag 26.10 / Vanda – Allmänpolitisk debatt

Nyheter

Ärade Ordförande, ministrar, riksdagsledamöter, delegater och åhörare, trevligt att få ha er här i Vanda eller på distans.

Jag har tänkt lyfta upp några saker som bekymrar mig.

Jag som Vanda SFP politiker tycker att förslaget till ny SOTE-lagstiftning inte tar i beaktande Vandas invånarstruktur och den stora inflyttning som sker till Vanda. Vanda skulle bli en av de stora förlorarna och detta skulle leda till att staden skulle måsta spara in på sin basservice på ytterligare 14,6 miljoner euro från och med år 2023. Detta kan vi inte acceptera. Regeringen måste se över sina beräkningsgrunder. Vi kan inte bestraffas på det här sättet bara för att vi skött oss väl. Jag hoppas att våra ministrar får denna ändring till stånd, precis som vår partiordförande sade i sitt linjetal.

Dessutom är jag orolig för den svenskspråkiga servicen och hur den skall skötas i det nya landskapet, Vanda-Kervo, där andelen svenskspråkiga minskar från nuläget. Hur skall vi lyckas ens att få behålla den lilla service vi har idag. Språkbarometerns resultat tror jag inte kommer att vara så fagert i Vanda, när vi får den kommunvisa rapporten senare i höst.

Kommuner permitterar lärare och stänger skolor, vart är vi på väg? Att elevvårdspersonalen flyttas över till landskapen skulle inte vara bra, eleverna i skolorna mår inte så bra just nu och allt stöd som kan ges åt våra elever och studerande behövs, det är närvaro och klara regler. Det sorgliga fall som vi nyligen haft i Vanda, visar att vi måste sätta ner foten och hjälpa de som blir utsatta i skolorna. De behöver oss vuxna i skolan, vi kan inte fortsätta så här, det behövs fler vuxna och inte mindre. Större enheter är ingen inbesparning!

Jag är ledsen att partifullmäktige helt klart visade kalla handen till våra motioner om hjälp i Vanda, hade inte räknat med stora saker men något, vi behöver hjälp och jag tror inte det hjälper att vi går till staden och ber om mer pengar. Vi får ett litet bidrag till vår fullmäktigegrupp, men är man 2 av 67 som vi är så ger det inte mycket pengar. Kommer inte att ta ärende till omröstning i salen. Att SFP dessutom förlorade vår stadstyrelsepost vid förra kommunalvalet gör att vi är ännu mer utsatta, och har svårt att få synlighet, vi har dessvärre inte heller någon i social- och hälsovårdsnämnden. Jag har nu själv varit aktiv snart 20 år som förtroendevald i Vanda, det har skett enorma förändringar på dessa år. Vi har nu en extra jobbig period i Vanda fram till nästa kommunalval, på grund av den stora inflyttningen i Vanda (2019, flyttade det in 5600 personer, som perspektiv så är vi nästan 5600 finlandssvenskar i Vanda), är det inte ens säkert att vi kan få behålla vår 2 mandat. Lite hjälp hade vi önskat av partiet, vi är ju ändå en ganska stor finlandssvensk stad med våra 5600 invånare. Vi hoppas på många besök och uttalanden om Vanda före kommunalvalet av både ministrar, riksdagsmän. Vi behöver faktisk hjälp och jag hoppas även att partiledningen förstår det! Vi vill lyckas och det kan vi tillsammans!

Tack ordförande!

Patrik Karlsson / Delegat –  SFP i Mellersta Vanda

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447