Kommunorganisationens årsmöte

Nyheter

Kommunorganisationen för SFP i Vanda kallar sina medlemsföreningar till årsmöte onsdagen 20.5 2020 kl.18.00


Då undantagstillstånd fortfarande råder hålls mötet som videomöte via videokonferensverktyget Google Meets. Om du vill delta som åhörare, meddela kommunorganisationens sekreterare per e-post hforsmanryhanen@gmail.com så får du länk via vilken du kan komma med. Välkommen

Kandidater i HOK-Elanto valet

Övriga kandidater från Vanda:Ulf Dahlman, 888Jan-Erik Eklöf, 890Sanni Hilpinen, 901Pia Mikkonen, 911

SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 18.5 / Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare Vi har haft det exceptionellt de sista månaderna. Coronapandemin har fått många på knä på det personliga planet och även för stadens…