Kommunorganisationens årsmöte

Kommunorganisationen för SFP i Vanda kallar sina medlemsföreningar till årsmöte onsdagen 20.5 2020 kl.18.00


Då undantagstillstånd fortfarande råder hålls mötet som videomöte via videokonferensverktyget Google Meets. Om du vill delta som åhörare, meddela kommunorganisationens sekreterare per e-post hforsmanryhanen@gmail.com så får du länk via vilken du kan komma med. Välkommen