Årsmötet inställt

SFP i Vanda följer myndigheternas rekommendationer och inhiberar kommunorganisationens årsmöte tisdagen 24.3 för att minska risken att coronavirus sprids. Årsmötet hålls vid en senare tidpunkt.

Kommunorganisationens årsmöte

Kommunorganisationen för SFP i Vanda kallar sina medlemsföreningar till årsmöte onsdagen 20.5 2020 kl.18.00 Då undantagstillstånd fortfarande råder hålls mötet som videomöte via videokonferensverktyget Google Meets. Om du vill delta som…