Dags för Vandalax – nomineringar tas emot fram till 4.10

Vem har jobbat för det svenska i Vanda och gjort en betydande insats för de svenskspråkiga i staden? Vem förtjänar att bli den sextonde Vandalaxen?  Vandalaxen är en utmärkelse som…

SFP:s fullmäktigegruppanförande må 11.11.2018 / budget 2020 – ekonomiplan 2020-2023/ Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, Vandabor Svenska folkpartiet tackar för gott samarbete mellan partierna och ett tack även till stadsstyrelsens ordförande Sari Multala samt stadsdirektör Ritva Viljanen för…