Dags för Vandalax – nomineringar tas emot fram till 4.10

Nyheter

Vem har jobbat för det svenska i Vanda och gjort en betydande insats för de svenskspråkiga i staden? Vem förtjänar att bli den sextonde Vandalaxen? 

Vandalaxen är en utmärkelse som Svenska kommittén tilldelar en person som gjort en betydlig insats för vandasvenskarna. Vandalaxen utses på basen av förslag från allmänheten. Samma person kan tilldelas utmärkelsen endast en gång. Utmärkelsen kan inte tilldelas Svenska kommitténs ordinarie medlem eller suppleant. Vem skulle vara värd priset? Skicka in förslag med motivering till vanda.nytt@vantaa.fi senast den 4.10. 

Vandalaxen väljs i år för sextonde gången och utmärkelsen tilldelas vinnaren på Svenska dagens fest den 6.11 kl. 18.30 på Helsinggård. Festen ordnas av Helsinge-Tusby ungdomsförbund.  

Läs mer om Svenska kommittén och dess verksamhet på hemsidan.

Stadssyrelsen tillsatte Svenska kommittén för mandatperioden 2019-2021

Från SFP fortsätter Patrik Karlsson som ordförande och Mona Lanaeus och Gea Mansner som ledamöter. Svenska kommittén består av ordförande, viceordförande och nio andra ledamöter. På vårt första möte nu…