Vanda SFP:s fullmäktigegrupps anförande 20.5 2019/Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare Tack alla som var med på fullmäktige seminariet i Hyvinge, bra diskussioner och nya arbetssätt som vi hoppas leder till ännu bättre…

Rapport från Fritidsnämndens möte den 17.9.2019

Fritidsnämnden vill att simhallen i nordöstra Vanda skall tidigare läggas ett år och var klar 2023, dessutom vill vi i nämnden att den skall heta Elmo simhall. Budgeten för fritidsnämnden/…