Vanda SFP:s fullmäktigegrupps anförande 20.5 2019/Patrik Karlsson

Nyheter

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare

Tack alla som var med på fullmäktige seminariet i Hyvinge, bra diskussioner och nya arbetssätt som vi hoppas leder till ännu bättre samarbete mellan de politiska grupperna.

När det gäller stadens omgivning och miljö är det viktigt att de gamla centrumen utvecklas och görs attraktiva. När det gäller inomhusproblemen är det viktigt att de genast åtgärdas och då måste det finnas resurser på sikt kunde byggnadsinspektörernas uppgifter ses över så skulle vi spara många miljoner varje år. Samma gäller att övervaka de företag som får uppdrag av Vanda stad, idag är den urusel. På flera områden behövs fler parkeringsplatser, värst drabbat är Kivistö området.

Kaupungin strategian pitäisi vuonna 2020 olla panoksia työllisyyden hoitoon sekä elinvoima- ja vetovoimaohjelman toimeenpanoon.

Att vi i Vanda satsar på skolorna och daghemmen är bra och att vi har som mål att vara Finlands bästa. Därför borde även det svenskspråkiga daghemsnätverket ses över, och byggandet av Mårtensdals skola och daghem prioriteras. För att vi skall få tre stegs-stödet att fungera måste det komma till elevvårdspersonal, i dagens läge kan det göras en undersökning i september och rapporten kommer i slutet av maj. Det betyder att eleverna tappar ett år av rätt stöd, så kan det inte få vara. Skolmaten var igen på tapeten när eleverna träffades på Påverkardagen på Heureka nu på våren, för att barnen skall orka en hel skoldag behöver skolmaten vara god, det är vårt ansvar som på politiker att höja på anslagen för skolmaten 2020. Våra barn är värda det! Billigast är inte bäst!

Vi behöver på sikt ett allaktivitets hus i Dickursby / Aviapolis området, huset skall vara attraktivt för företagens konferenser, mässor, konserter m.m. Projektet kunder vara ett samprojekt med företag och Vanda stad. Vi måste bli mer attraktiva om vi vill ha mer evenemang till Vanda. När det gäller idrottsanläggningar så kunde det satsas på mer projekt där privata intressenter är med och bygger. Staden behöver inte själv bygga allt. Många föreningar behöver mötesutrymmen, där kunde nog skolorna användas mer än idag på både eftermiddagar och kvällar samt helger. En utredning hur mycket de används idag skulle vara intressant!

Nu när vi vet att det inte blev någon SOTE så borde vi satsa på att själva utveckla tjänsterna i inom social och hälsovården inom staden. Det finns många områden som behöver ses över.

Vi inleder Nya Vanda – Uusi Vantaa 2020, vi inom SFP är nöjda att den svenska servicens koordinering centraliseras i och med Nya Vanda, men vi önskar också att det finns tillräckligt med personresurser så att koordinering fungerar och att det ges svensk service inom alla stadens områden. Vanda skall även göras attraktiv för svenskspråkiga och stadens marknadsföring borde förbättras på den punkten.  Det talas om att Vanda är en tvåspråkig stad, vilket det är, men att då ge info om vissa saker på bara finska och engelska accepteras inte!

Vi hoppas även att vi alla jobbar ansvarsfullt så att vi fortsättningsvis kan stärka vår ekonomi!  Nu ser det ut som att lånebördan stiger, vilket inte får bli någon trend. Vi har många arbetsplatser och är en växande stad. Finns det hus och fastigheter som är en belastning för staden så borde de säljas.

Vi jobbar vidare tillsammans mot ett ännu bättre Vanda.

Kiitos, tack

Patrik Karlsson, Ordförande , Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447