Rapport från Fritidsnämndens möte den 17.9.2019

Nyheter


Fritidsnämnden vill att simhallen i nordöstra Vanda skall tidigare läggas ett år och var klar
2023, dessutom vill vi i nämnden att den skall heta Elmo simhall.
Budgeten för fritidsnämnden/ stadskulturen ökar med 2,4 milj. euro från 2020. Detta beror
främst på personalkostnader, hyror och städ samt övervakningsutgifter.
Fritidsnämnden beslöt enhälligt att de vill att stadsstyrelsen även tar med följande saker och beaktar detta när budgeten för 2020 görs upp:

 • Kulturkoordinator till fritidsklubbar och Tempoorkester (45 000€/år)
 • Kulturföreningars och invånarföreningars verksamhet (40 000€/år)
 • Arbetare för skötsel av idrottsplatserna (ökat platser men ej pers.) 4 pers.
  (160 000€/år)
 • Hyresbidrag på 300 000 € (+ 50 000€/år under 6 år) för att få privata investerare att
  bygga en till ishall i Korso-Björkby området
 • Koordinator för att klara av fritidsklubbsgarantin för elever (regeringens mål)
  (40 000/år)
 • För att arrangera fritidsverksamhet där det finns tomma utrymmen men ingen
  personal, 2 pers. (70 000€/år)
  Nämnden godkände även en hel del ansökningar och redovisningar.

Patrik Karlsson, ledamot i fritidsnämnden

Stadssyrelsen tillsatte Svenska kommittén för mandatperioden 2019-2021

Från SFP fortsätter Patrik Karlsson som ordförande och Mona Lanaeus och Gea Mansner som ledamöter. Svenska kommittén består av ordförande, viceordförande och nio andra ledamöter. På vårt första möte nu…