Inbjudan

Nyheter

Utarbetandet av Vandas nya generalplan för hela staden är i gång. Med generalplanen styr man markanvändningen generellt och fastställer stadens gemensamma målbild om framtidens Vanda.

På plats och berätta om arbetet finns Generalplaneplanerare Sakari Jäppinen från Vanda Stad, som presenterar situationen av generalplanearbetet.

Torsdag 22.11 kl 17.30. på Vanda Lantbruksmuseum, Nybackagränden 2, Maiju-salen.

Anmälan till Stefan Åstrand per e-post(stefan.astrand@vantaa.fi) eller 040-5278317(sms) senast 19.11.

SFP:s fullmäktigegrupp informerar

Måndag 15.10.2018, kl. 18-20. Välkommen på fullmäktigegruppens info och diskussionstillfälle om Nya Vanda, stadens organistationsförändring som skall träda ikraft 1.1.2020. Vi träffas på Wanda´s restaurang, 2 våningen. Välkommen med alla…

Vanda SFP:s fullmäktigegrupps anförande 12.11 2018/Patrik Karlsson

Budget 2019 – ekonomiplan 2019-2022 Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar   Svenska folkpartiet tackar för gott samarbete mellan partierna och ett tack även till stadsdirektör Ritva Viljanen för…