SFP:s fullmäktigegrupp informerar

Måndag 15.10.2018, kl. 18-20. Välkommen på fullmäktigegruppens info och diskussionstillfälle om Nya Vanda, stadens organistationsförändring som skall träda ikraft 1.1.2020. Vi träffas på Wanda´s restaurang, 2 våningen. Välkommen med alla SFPare. Vi bjuder även på en bit mat.

OBLIGATORISK anmälan senast 10.10.2018 till fullmäktigegruppens ordförande              Patrik Karlsson, patrik.karlsson@vantaa.fi