SFP:s fullmäktigegrupp informerar

Nyheter

Måndag 15.10.2018, kl. 18-20. Välkommen på fullmäktigegruppens info och diskussionstillfälle om Nya Vanda, stadens organistationsförändring som skall träda ikraft 1.1.2020. Vi träffas på Wanda´s restaurang, 2 våningen. Välkommen med alla SFPare. Vi bjuder även på en bit mat.

OBLIGATORISK anmälan senast 10.10.2018 till fullmäktigegruppens ordförande              Patrik Karlsson, patrik.karlsson@vantaa.fi

Svenska kommittén informerar

Onsdag 10.10.2018, kl. 18-20. Välkommen på invånarkväll  med temat bildning o kultur på Helsinge gymnasium. Tjänstemännen från daghem, skola, arbis och kulturen på plats. Kom med och diskutera, fråga och påverka. Måndag 5.11.2018,…

Inbjudan

Utarbetandet av Vandas nya generalplan för hela staden är i gång. Med generalplanen styr man markanvändningen generellt och fastställer stadens gemensamma målbild om framtidens Vanda. På plats och berätta om…