Svenska kommittén informerar

Nyheter

Onsdag 10.10.2018, kl. 18-20. Välkommen på invånarkväll  med temat bildning o kultur på Helsinge gymnasium. Tjänstemännen från daghem, skola, arbis och kulturen på plats. Kom med och diskutera, fråga och påverka.

Måndag 5.11.2018, kl. 17.30-19.30. Välkommen på föreningsinfo för alla svenskspråkiga (tvåspråkiga) föreningar med info om bla ansökningar och annat som staden kan stöda med på Vanda stad, fullmäktigesalen i Dickursby. För alla aktiva föreningsmänniskor!

Mer info; Svenska kommitténs ordf. Patrik Karlsson / patrik.karlsson@vantaa.fi

SFP:s fullmäktigegrupp informerar

Måndag 15.10.2018, kl. 18-20. Välkommen på fullmäktigegruppens info och diskussionstillfälle om Nya Vanda, stadens organistationsförändring som skall träda ikraft 1.1.2020. Vi träffas på Wanda´s restaurang, 2 våningen. Välkommen med alla…