Vad gjorde SFP i Vanda på fullmäktigemöte 18.6.18?

Nyheter

Vi fick ta del av delårsrapporten för första kvartalet och staden har vuxit med 1000 personer och har nu drygt 224 000 invånare. Antalet arbetslösa var i slutet av mars 10 600 personer vilket är 1900 personer färre än året innan vid samma tidpunkt. Även samfundsskatten ökade med 54,5 % jämfört med ifjol.

Fullmäktige godkände de nya mark- och bostadspolitiska riktlinjerna.  SFP i Vanda lyfte upp följande saker i samband med debatten:

  • vi vill att staden även planerar privat mark, inte bara egen mark
  • vi vill inte att tvångsinlösning skall vara ett sätt för staden att få markförsäljningsinkomster
  • vi vill att det skall byggas tätt vid stadens olika centrum och vill bevara ett öppet och levande landskap

Vanda SFP:s fullmäktigegrupps anförande 18.6 2018 / Stefan Åstrand

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat   Olemme hyväksymässä tärkeää ohjelmaa jolla ohjataan rakentamista ja maapolitiikkaa Vantaalla. Olemme RKP:ssä lähtökohtaisesti tyytyväisiä nyt päätöksessä olevaan ohjelmaan joka ottaa huomioon monimuotoisen kehittämisen.…

Svenska sektionen ser positivt på förskolereformen i Vanda men bad om bordläggning av ärendet

Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Vanda beslöt idag (20/6) att bordlägga förslaget om förflyttning av förskoleverksamheten till småbarnspedagogiken. ”Sektionen förde en diskussion som stöder förslaget i sig”, säger sektionens ordförande Kristian…