Svenska sektionen ser positivt på förskolereformen i Vanda men bad om bordläggning av ärendet

Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Vanda beslöt idag (20/6) att bordlägga förslaget om förflyttning av förskoleverksamheten till småbarnspedagogiken. ”Sektionen förde en diskussion som stöder förslaget i sig”, säger sektionens ordförande Kristian Rehnström (SFP). Beredningen har gjort ett omfattande och grundligt arbete. Orsaken till bordläggningen var det att sektionens medlemmar ville bekanta sig ordentligt med allt material före man går till beslut. Det sista materialet var sektionens medlemmar tillhanda först på onsdag eftermiddag på grund av orsak som beredningen inte kunde påverka. Sektionen sammanträder nästa gång i augusti.

Rehnström konstaterar att det är viktigt att servicen för familjerna både inom dagvården och förskolan fungerar. Förskole-elevens dag blir redigare då den inte på samma sätt spjälks upp i olika block med personalbyten. ”Vi har en väldigt bra förskola redan idag och en mycket kompetent personal. Då man går in för förändringen tror vi att helheten blir ännu bättre med en enhetlig undervisningsstig från de minsta barnen ända upp till ungdomarna i högstadiet”, fortsätter han. Årligen börjar ungefär 70 barn i förskolegrupperna i Vanda.