Svenska sektionen ser positivt på förskolereformen i Vanda men bad om bordläggning av ärendet

Nyheter
Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Vanda beslöt idag (20/6) att bordlägga förslaget om förflyttning av förskoleverksamheten till småbarnspedagogiken. ”Sektionen förde en diskussion som stöder förslaget i sig”, säger sektionens ordförande Kristian Rehnström (SFP). Beredningen har gjort ett omfattande och grundligt arbete. Orsaken till bordläggningen var det att sektionens medlemmar ville bekanta sig ordentligt med allt material före man går till beslut. Det sista materialet var sektionens medlemmar tillhanda först på onsdag eftermiddag på grund av orsak som beredningen inte kunde påverka. Sektionen sammanträder nästa gång i augusti.

Rehnström konstaterar att det är viktigt att servicen för familjerna både inom dagvården och förskolan fungerar. Förskole-elevens dag blir redigare då den inte på samma sätt spjälks upp i olika block med personalbyten. ”Vi har en väldigt bra förskola redan idag och en mycket kompetent personal. Då man går in för förändringen tror vi att helheten blir ännu bättre med en enhetlig undervisningsstig från de minsta barnen ända upp till ungdomarna i högstadiet”, fortsätter han. Årligen börjar ungefär 70 barn i förskolegrupperna i Vanda.

Vad gjorde SFP i Vanda på fullmäktigemöte 18.6.18?

Vi fick ta del av delårsrapporten för första kvartalet och staden har vuxit med 1000 personer och har nu drygt 224 000 invånare. Antalet arbetslösa var i slutet av mars 10 600…

Välkommen på den traditionella mellannyländska SFP-kräftskivan!

Fri klädsel. Ta med egen kräftkniv.Bindande anmälan samt information om specialdieter till lyytihttps://www.lyyti.in/kraftskiva2018 [1] senast 7.9.2018.Betalning till konto (FI78 4055 2920 038553) i samband med anmälan.Alla mellannyländska Sfp:are är välkomna. Välkommen med!Arrangörer: Sfp i Esbo tillsammans med Sfp i Grankulla, Kyrkslätt och Vanda