Vanda SFP:S fullmäktigegrupps anförande 28.5.2018/Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare

 

Svenska folkpartiet vill påpeka att flera språk stärker Vandas konkurrenskraft och att satsningen på språkbad som gjorts 2018 hoppas vi att fortsätter och utvidgas. SFP tar gärna även del av hur satsningarna har burit frukt.

Att den subjektiva rätten till dagvård kommer tillbaks är bra för barnfamiljerna och stärker Vandas konkurrenskraft, men personalbristen och behörigheten måste tas med senast 2019 i budgeten så att våra barn får behörig personal på daghemmen, det är dåligt på finska sidan men på svenska sidan är det bedrövligt med 40 % obehöriga barnträdgårdslärare. Ett handlingsprogram efterlyses, vi kan inte halka efter, detta skulle i så fall betyda att barnfamiljer väljer en annan kommun. Vi måste vara konkurrenskraftiga även på denna sida.

När det gäller inomhusluften i våra daghem och skolor så är det viktigt att det satsas ordentligt så att våra barn och anställda mår bra och kan få en sund arbetsplats. De satsningar som gjorts 2018 räcker inte och vi hoppas att detta beaktas färdigt i budgeten för 2019.

Servicen på svenska får inte glömmas bort och det skulle vara bra att alla i Vanda stads ledningsgrupp tar ansvar för sin del så att den tvåspråkiga servicen skulle fungera. Det planerade svenska rummet i västra Vanda, som skall byggas i samband med Mårtensdals skola är mycket bra, men även viktigt att det finns tillräckligt med resurser för det, enligt nuvarande investeringsplan räcker det till daghem men inte något annat.

Barnskyddet fick extra resurser 2018, men inte tillräckligt, har tyvärr fått höra att familjer ser sig tvungna att flytta kommun för att barnskyddet inte kan hjälpa i Vanda, det är inte trevligt att höra. Vi måste ta ansvar som kommun och hjälpa de utsatta barnen!

RKP toivoo että sisäilmaongelmat ja lastensuojelu saavat tarvittavat resurssit ja vaadittavan huomion myös ensi vuodelle. Tärkeä on myös lastentarhanopettajaien tilanne, ei voida jatka tällä tavalla!

Patrik Karlsson

Ordförande , Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447