Patrik Karlsson håller SFP i Vanda:s gruppanförande

Nyheter

SFP i Vanda:s gruppanförande 
Huvudstadsreg. alla fullm. gemens. möte 15.5.2018 i Vanda

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger

SFP i Vanda är inte nöjd med den av regeringen förslagna vård- och landskapsreformen i sin helhet. Vi förstår ändå att vi inte heller kan bli i denna situation där vi nu är. Vi behöver en ny vårdreform. Vi vill komma med förbättringsförslag, inte bara säga nej. Det talas om hälsovård och specialsjukvård men socialvården lyser med sin frånvaro. Vi i Vanda anser att socialvården blir förfördelad och att de svaga drabbas i synnerhet de äldre isamhället. Detta bör garanteras hur det skall skötas före reformen godkänns. Det talas om valfrihet inom vården vilket vi tycker att är mycket bra, men hur kan det bli valfrihet förde svenskspråkiga om det i lagförslaget står att de privata aktörerna skall klara av att gesvenskspråkig service i mån om möjlighet.  Vantaan RKP ei voi hyväksyä että laissa §41 1 momentin mukaan sanotaan että mahdollisuuksien mukaan voi saada palvelua ruotsiksi, tämä ei ole oikeudenmukaista. Tämä kohta pitää muuttaa!

SFP i Vanda tycker att det behövs en språklig nämnd som vi idag har i Nyland för att garantera att det även i framtiden ges service på svenska. Kuten alussa totesin, uudistettu sote reformi tarvitaan, mutta maakunta hallintohimmeliä emme tarvitse!

Till slut, beträffande tillställningen idag här i Martinussalen, tycker vi att det är synd att Vandas skattebetalare måste betala för det här spektaklet!

Patrik Karlsson, fullm.gruppordf. SFP i Vanda

040-7286447/ patrik.karlsson@vantaa.fi

SFP I VANDA PÅ DICKURSBY TORG 12.5.

SFP-tältet slås upp på Dickursby torg – “Synttärimarkkinat” lö 12.5 2018 kl. 10-14 Kom gärna och diskutera aktuella politiska frågor med oss samtidigt som du kan få en försmak av Vanda…

Vanda SFP:S fullmäktigegrupps anförande 28.5.2018/Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare Svenska folkpartiet vill påpeka att flera språk stärker Vandas konkurrenskraft och att satsningen på språkbad som gjorts 2018 hoppas vi att fortsätter…