SFP I VANDA PÅ DICKURSBY TORG 12.5.

Nyheter

SFP-tältet slås upp på Dickursby torg – “Synttärimarkkinat” lö 12.5 2018 kl. 10-14

Kom gärna och diskutera aktuella politiska frågor med oss samtidigt som du kan få en försmak av Vanda Teaterförenings sommarmusical genom clownerna som  kommer att finnas i och runt vårt tält.

LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK SVÅR ATT VERKSTÄLLA I HUVUDSTADSREGIONEN

Lagen om småbarnspedagogik som behandlas i riksdagen för tillfället kommer att vara svår att verkställa i huvudstadsregionen, säger ordförandena för de nämnder och sektioner som ansvarar för den svenskspråkiga undervisningen…

Patrik Karlsson håller SFP i Vanda:s gruppanförande

SFP i Vanda:s gruppanförande Huvudstadsreg. alla fullm. gemens. möte 15.5.2018 i Vanda Ärade ordförande, fullmäktigekolleger SFP i Vanda är inte nöjd med den av regeringen förslagna vård- och landskapsreformen i sin…