LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK SVÅR ATT VERKSTÄLLA I HUVUDSTADSREGIONEN

Lagen om småbarnspedagogik som behandlas i riksdagen för tillfället kommer att vara svår att verkställa i huvudstadsregionen, säger ordförandena för de nämnder och sektioner som ansvarar för den svenskspråkiga undervisningen i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. ”Andan i lagförslaget är i grunden god”, säger Martina Harms-Aalto (SFP, Helsingfors). ”I dagens daghem tillämpas en ny läroplan och den pedagogiska målsättningen är på en helt annan nivå än tidigare. Med nya pedagogiska krav följer också behovet av en utbildning som ger personalen redskap att fullfölja planen”, fortsätter hon. 

Personalsituationen i städernas daghem är dock i dagens läge bekymrande. ”I Esbo är cirka 40 procent av den svenska daghemspersonalen obehörig”, säger Bo Lönnqvist (SFP, Esbo). Det är oerhört svårt att få personal till de lediganslagna tjänsterna. Om kraven ökar, blir läget ännu knepigare.

”I samband med att den nya lagen diskuteras, borde man definitivt också fundera på hur man kan öka antalet utbildningsplatser och göra dem mer lockande”, säger Kristian Rehnström (SFP, Vanda). I Vanda är läget med obehöriga i stort sett lika som i Esbo.

”Riksdagen måste förstå att lagförslagets målsättning innebär en väldigt stor utmaning”, tillägger Nina Colliander-Nyman (SFP, Grankulla).

Under onsdagen strejkade en stor del av personalen vid daghemmen mot regeringens proposition. Flera daghem var tvungna att stänga tidigare än normalt och föräldrar ombads hämta hem barnen redan efter lunch.