Intressegruppen för stadsplanering informerar

Välkommen och höra på planerna om den nya mark- och bostadspolitiska programmet som är under bearbetning och skall godkännas i fullmäkige i juni. Som föredragare har vi från Vanda Stad…

LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK SVÅR ATT VERKSTÄLLA I HUVUDSTADSREGIONEN

Lagen om småbarnspedagogik som behandlas i riksdagen för tillfället kommer att vara svår att verkställa i huvudstadsregionen, säger ordförandena för de nämnder och sektioner som ansvarar för den svenskspråkiga undervisningen…