Intressegruppen för stadsplanering informerar

Nyheter

Välkommen och höra på planerna om den nya mark- och bostadspolitiska programmet som är under bearbetning och skall godkännas i fullmäkige i juni. Som föredragare har vi från Vanda Stad fastighetsdirektören Antti Kari, som presenterar nuläget i programmet. Presentationen går på finska.

Tid: Tisdag 10.4 kl 18.00

Plats:Björkhem, Vandaforsvägen 4

Anmälningar tas emot av Stefan Åstrand, stefan.astrand@elisanet.fi

Välkommen

Stefan Åstrand

Fullmäktigeledamot, SFP / Medlem i stadsplaneringsnämnden

BRIST PÅ PERSONAL STÄNGER DAGHEMSGRUPP I VANDA

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på måndag kväll att stänga den svenskspråkiga daghemsgruppen Lupinerna i Kartanonkosken päiväkoti i Herrgårdsforsen i Vanda från och med hösten. Gruppen har haft oöverkomliga problem i…