Vanda SFP:s fullmäktigegrupps anförande 28.5.2018/Stefan Åstrand

Nyheter

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat

Vantaa kehittyy kovaa vauhtia. Saimme viime viikolla valtuustoseminaarissa kuulla että olemme eri mittareilla mitattuna suurien kaupunkien elinvoimaisin.  Hyvä näin. Mutta se myös velvoittaa meitä edelleen kehittämään meidän toimintaa. Mm maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla sitovissa tavoitteissa on edelleen mielestäni rajottavia tekijöitä. Tulevaisuudessa kaupungin tulee kaavoittaa myös enemmän yksityisessä omistuksessa olevia maita. Toivon että sitovissa tavoitteissa päästään eroon tämän tyyppisistä rajoittavista tavoitteista.

Sitovissa tavoitteissa on myös kaupungin maanmyyntivoitosta saatavia tuloja. Haluan tässä yhteydessä tuoda esille että ne eivät saa syntyä yksityisten maanomistajien selkänahasta. Niiden tulee syntyä siitä että mahdollisuuksien mukaan maksimoidaan niistä saatavia tuloja esim tehokkaalla rakentamisella.

Hur skall vi locka mera svenskspråkiga till Vanda. Vi borde göra en vision, göra mål hur vi vill att svenskspråkiga befolkningen växer. Vi måste se över att vi har en service som motsvarar förväntningarna . Bla stängningen av daghemmet i Herrgårdsforsen är inget som gör läget bättre, utan vi behöver daghem på rimlig avstånd. Om inte staden själv kan ordna, finns det säkert privata sidan som kan göra det.

Vantaalla on yllättävän paljon haja asutus alueita, jossa palvelut kaupungin osalta ovat hyvinkin huonoja. Niillä alueilla voi hyvinkin kysyä, mitä palveluita he saavat maksamalla kalliita kiinteistöveroa. Ei ole kunnallistekniikka, ei tienhoitoa. Ehdotankin esimerkiksi että kaupunki voisi ottaa kaavan ulkopuolisia teitä hoitoonsa. Tällä hetkellä meillä on linjaus tämän asian suhteen. Tämän linjauksen uudelleen valmistelua voisi toimiala ottaa käsittelyyn.

Stefan Åstrand

Vanda SFP:S fullmäktigegrupps anförande 28.5.2018/Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare Svenska folkpartiet vill påpeka att flera språk stärker Vandas konkurrenskraft och att satsningen på språkbad som gjorts 2018 hoppas vi att fortsätter…

Premierade Vanda SFP:are

Följande medlemmar i SFP Vanda-Mellersta har under vårens lopp blivit premierade Förtjänsttecken i guld med lagerkrans Ulla-Stina Westman och Patrik Karlsson Förtjänsttecken i guld Per-Erik Aura Förtjänsttecken i silverMona Lanaeus,…