Vanda stads parkeringsövervakning

Nyheter

Fullmäktigegruppen för SFP vill utreda Vanda stads parkeringsövervakning. Vanda stad har fått  mycket dålig respons för hur man utför parkeringsövervakningen. Läs
meddelandet i sin helhet här.

Tilläggsuppgifter

Stefan Åstrand
Stadsfullmäktige medlem, SFP
Medlem i stadsplaneringsnämnden
040-5278317

Fullmäktigetal 5.3.2018.

Ärade ordförande, fullmäktige samt andra åhörare   Såsom vi vet är generalplanen en långsiktig plan, genom vilken staden styr sin utveckling i den riktning som vi önskar. Ja alltså vi…