Vanda stads parkeringsövervakning

Fullmäktigegruppen för SFP vill utreda Vanda stads parkeringsövervakning. Vanda stad har fått  mycket dålig respons för hur man utför parkeringsövervakningen. Läs
meddelandet i sin helhet här.

Tilläggsuppgifter

Stefan Åstrand
Stadsfullmäktige medlem, SFP
Medlem i stadsplaneringsnämnden
040-5278317