Fullmäktigetal 5.3.2018.

Ärade ordförande, fullmäktige samt andra åhörare

 

Såsom vi vet är generalplanen en långsiktig plan, genom vilken staden styr sin utveckling i den riktning som vi önskar. Ja alltså vi alla som bor i Vanda, såsom också vi förtroendevalda, inte enbart tjänstemännen. Det är inte en plan som staden utarbetar för sin eget behov utan  den skall styra stadens utveckling tillsammans med oss alla för att Vanda också i fortsättningen är attraktiv och lever med i tiden.

RKP on isossa kuvassa tyytyväinen laadittuihin tavoitteisiin. Näyttää siltä että tavoitteet on ladittu hyvässä hengessä niin että kaikki ovat saaneet tavoitteitaan kirjattua ja voidaan tässä vaiheessa edetä erittäin leveällä auralla, joka sekin on hyvä, koska kaupunki on erillainen eri puolilla Vantaata.

Muutamia asioita nostan kuitenkin jatko työskentelylle pohdittavaksi. Vantaalla asutaan kaupungin ja maaseudun rajapinnassa. Tavoitteissa on mainittu että yleiskaava ohjaa maanseutualueen maankäytön kehittämistä. Vantaalainen maaseutu koostuu erillaisista alueista ja että on tarkoitus selvittää miten maaseutuasutuksen nykyinen mitoitus on toteutunut ja onko tarpeellista lähteä temmeltämään maaseudulle isommin. Yksi vaihtoehto on että jos ei ole selkeätä tarvetta eikä löydy yhteistä tahtotilaa onyksivaihto että arvioimme sen esim 10 vuoden päästä uudelleen. Keskitytään alueellisiin taajamiin ja kehäradan ympärille. Toinen asia on vanhan ja uuden yhdistäminen. Näyttää tällä hetkellä olevan kaupungin tapana että puisto alueiksi hankitut maa alueet muutetaan tuosta noin vain rakennusmaaksi. Tätä suuntaa emme RKP:ssä katso mitenkään suopeasti, koska se tarkoittaa että maa on aikoinaan hankittu ihan eri hinnalla kuin mikä sen arvo on sitten kaava muutoksen jälkeen.

SFP vill att staden börjar i god tid och sammarbeta med privata markägare och tar det i beaktande i generalplanens fortsättnings arbete att staden har ganska litet av egen mark. Man skall respektera privata markägarna.

Tack

Stefan Åstrand