Information om regionplanering, landskapet Nyland – vår framtid

Nyheter

Som bäst bereds Nylandsplanen 2050 och planen för Östersundomområdet.                            Logga in på  Nylands förbunds sidor här, där kan man ge respons om aktuell regionplanering .

Generalplanen för Vanda hittar du här. Tyvärr finns sidan bara på finska men är mycket viktig med tanke på de öppna tillfällena för invånarna.

Fullmäktigetal 5.3.2018.

Ärade ordförande, fullmäktige samt andra åhörare   Såsom vi vet är generalplanen en långsiktig plan, genom vilken staden styr sin utveckling i den riktning som vi önskar. Ja alltså vi…

BRIST PÅ PERSONAL STÄNGER DAGHEMSGRUPP I VANDA

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på måndag kväll att stänga den svenskspråkiga daghemsgruppen Lupinerna i Kartanonkosken päiväkoti i Herrgårdsforsen i Vanda från och med hösten. Gruppen har haft oöverkomliga problem i…