Information om regionplanering, landskapet Nyland – vår framtid

Som bäst bereds Nylandsplanen 2050 och planen för Östersundomområdet.                            Logga in på  Nylands förbunds sidor här, där kan man ge respons om aktuell regionplanering .

Generalplanen för Vanda hittar du här.                                                                                                Tyvärr finns sidan bara på finska men är mycket viktig med tanke på de öppna tillfällena för invånarna.